Pressemeddelelse fra Dansk Hestevæddeløb

Dansk Hestevæddeløb orienterer.

Travsportens Overdomstol afsagde i denne uge kendelse i sagen mod travtræner Bo Westergaard. Kendelsen kan i sin helhed læses via dette link.

Advokat Christian Holch har i sagen repræsenteret Dansk Hestevæddeløb, og han vil være til rådighed for pressehenvendelser vedrørende kendelsen i morgen søndag d. 31. marts i tidsrummet 9.00 til 11.00.

Det sker på telefonisk til +45 2711 0883

Der har på de sociale medier været en større dialog om Overdomstolens hjemmel til at vurdere og beslutte, om en indbringelse for de civile domstole kan tillægges opsættende virkning.

Dansk Hestevæddeløb har undersøgt dette via vores advokat, som har vurderet, at Overdomstolen har denne hjemmel.

Gennem flere år har Dansk Hestevæddeløb arbejdet med at tilpasse det danske og det svenske reglement 1:1, hvilket også gælder bestemmelsen om Overdomstolen.

Imidlertid er det tidligere slået fast af domstolene i den såkaldte Elliot-sag, at kendelser fra travsporten truffet af Overdomstolen under visse forudsætninger vil kunne prøves i det civilretlige system.

I Sverige vil sportens afgørelser som altovervejende hovedregel ikke blive behandlet i en civil domstol. 

Dansk Hestevæddeløb og DTC vil nu igangsætte tilpasning af det danske reglement, således den retslige stilling bliver tilpasset den svenske på trods af de to forskellige retssystemer.

Svensk Travsport ser positivt mod det forestående arbejde.

Som konsekvens af at de aktive under visse forudsætninger i Danmark har mulighed for at indbringe deres sag for de civile domstole, så er det ikke unaturligt, at en indbringelse kan tillægges opsættende virkning af Overdomstolen, da dommen endnu ikke kan anses for endelig.

Dansk Hestevæddeløb appellerer derfor til, at alle aktive og interessenter i sporten husker på, at retssikkerhed gælder for alle, uagtet, at vi kan mene, at konsekvenserne burde være anderledes.

Vi kan alle se, at travsporten lige nu ikke er i en heldig situation, herunder at det udfordrer det nordiske samarbejde, og vi vil i Dansk Hestevæddeløb derfor gøre vores yderste for, at sagen hurtigst muligt kan få et endeligt udfald.

Fik du læst...