Nye regler for B- og C-licenser

DH Sport har i dialog med både træner- og amatørforeningen kigget vores licensbestemmelser igennem for at sikre, at de passer bedst muligt til vores sport.

I den forbindelse har vi valgt at lave to opdateringer. Den første ændring findes i vilkårene for B-licens.

Her ændres første afsnit fra:
Amatørlicens kan kun udstedes til personer, som ikke erhvervsmæssigt træner eller kører heste. For personer, der har ansættelse i en stald/stutteri (uden at have C1-licens), kan for en af DH Sport nærmere bestemt periode gives B1-licens. Dette kræver, at personen dels opfylder kravene for erhvervelse af B1- licens og dels indsender ansøgning sammen med en erklæring underskrevet af arbejdsgiver vedrørende sine ansættelsesforhold til DH Sport. DH Sport tager ved udløbet af en periode stilling til, hvorvidt der kan gives licens for en yderligere periode.

til fra 1/4-2024 vil gælde at: 
Amatørlicens kan kun udstedes til personer, som ikke erhvervsmæssigt træner eller kører heste. For personer, der har ansættelse i en stald/stutteri som del-/fritidsjob op til 15 timer om ugen kan b-licens udstedes hvis, at personen dels opfylder de øvrige krav for erhvervelse af B1- licens og dels indsender ansøgning sammen med en erklæring underskrevet af arbejdsgiver vedrørende sine ansættelsesforhold til DH Sport. Personen kan dog kun deltage i amatørløb med heste som ejes af personen selv (teknisk repræsentant) eller dennes nærmest pårørende (teknisk repræsentant).

Derudover kommer der en mindre ændring i vilkårene for C-licens.

Her vil det fremover kun være påkrævet at man skal have ansættelse i minimum 16 timer (før 20) for at kunne have C1-licens.

For alle licenstyper gælder det endvidere, at DH Sport kan altid suspendere/inddrage en licens, såfremt der er uklarheder omkring eventuelle ansættelsesforhold.

Fik du læst...

DH Sport har i samarbejde med træner- og amatørforeningen kigget vores licensbestemmelser igennem for at sikre, at de passer bedst muligt til vores sport.

I den forbindelse har vi valgt at lave to opdateringer. Den første ændring findes i vilkårene for B-licens. Her ændres første afsnit fra:

Amatørlicens kan kun udstedes til personer, som ikke erhvervsmæssigt træner eller kører heste.
For personer, der har ansættelse i en stald/stutteri
(uden at have C1-licens), kan for en af DH Sport nærmere
bestemt periode gives B1-licens. Dette kræver, at
personen dels opfylder kravene for erhvervelse af B1-
licens og dels indsender ansøgning sammen med en
erklæring underskrevet af arbejdsgiver vedrørende
sine ansættelsesforhold til DH Sport. DH Sport tager ved
udløbet af en periode stilling til, hvorvidt der kan gives
licens for en yderligere periode.

til at det fremover vil gælde at: 

Amatørlicens kan kun udstedes til personer, som ikke erhvervsmæssigt træner eller kører heste. For personer, der har ansættelse i en stald/stutteri som del-/fritidsjob op til 15 timer om ugen kan b-licens udstedes hvis, at personen dels opfylder de øvrige krav for erhvervelse af B1- licens og dels indsender ansøgning sammen med en erklæring underskrevet af arbejdsgiver vedrørende sine ansættelsesforhold til DH Sport. Personen kan dog kun deltage i amatørløb med heste som ejes af personen selv (teknisk repræsentant) eller dennes nærmest pårørende (teknisk repræsentant).

Derudover kommer der en mindre ændring i vilkårene for C-licens.

Her vil det fremover kun være påkrævet at man skal have ansættelse i minimum 16 timer (før 20) for at kunne have C1-licens.

For alle licenstyper gælder det endvidere, at DH Sport kan altid suspendere/inddrage en licens, såfremt der er uklarheder omkring eventuelle ansættelsesforhold.