Udviklingsarbejdet i gang på mange fronter i Dansk Hestevæddeløb

Dansk Hestevæddeløb har indledt en større proces til udvikling af sporten på mange områder og via mange indsatser - og understøttet af en balanceret økonomi. Det kan du læse mere om nedenfor. 

 

Allerede i slutningen af november måned bød formanden for Dansk Hestevæddeløb, Bertel Maigaard en stor gruppe af opdrættere til workshop i Aalborg.

Der var tale om den første af en række workshops, hvor organisationen Dansk Hestevæddeløb møder sportens interessenter med det overordnede formål at udvikle og fremtidssikre den danske væddeløbssport. 

Opdrætterne indledte næsten symbolsk som første led i sportens egen fødekæde. Gennem en åben og konstruktiv dialog blev forholdene for opdrætterne grundigt drøftet, og bl.a. hvordan vi sammen kan sikre bedre priser for de danske ungheste.

Det blev på den indledende workshop besluttet, at Dansk Hestevæddeløb atter skal være samlende enhed og videnscenter for dansk travavl.

Dertil kommer, at hovedorganisationen får ansvaret for det logistiske, det markedsføringsmæssige og selve afviklingen af de to fysiske auktioner. I forhold til sidstnævnte venter onsdag i den kommende uge auktionsudvalgets tredje møde. 

Parallelt hermed besluttede bestyrelsen i Dansk Hestevæddeløb kort inden nytår at disponere tre mio. kr. til understøttelse af avl og opdræt over de kommende tre år.

Missede du nyheden fra d. 30. december, kan den genlæses ved at trykke her

 

Januar-workshops for DH Ungdom og amatørforeningerne 

Om to uger afvikles de næste to workshops, når det lørdag d. 20. januar i Aarhus handler om DH Ungdom efterfulgt af amatørernes workshop søndag d. 21. januar i Aalborg. 
Begge områder er som opdrætterne tilgodeset i de tidligere nævnte disponeringer. 

Det handler også for DH Ungdom om tre mio. kr. over en treårig periode, mens amatørerne reelt er i spil på flere fronter. Det handler både om den generelle breddesatsning og om de øgede præmier på banerne på Falster og Bornholm, der geografisk set er centrum for en stor del af landets dygtige amatører.

Trods masser af hårdt arbejde og store indsatser fra stærke frivillige har ungdomssporten haft svært ved for alvor at konkurrere med de mere etablerede fritidsbeskæftigelser.

Vi er stadig overbevist om, at ponysporten kan tilbyde noget ganske unikt, og sammen med vigtige drøftelser som eks. overgangen fra pony til stor hest er der masser af interessante drøftelser i vente i Aarhus. 

Amatørerne er afgørende for vores sports fundament - så enkelt kan det reelt udtrykkes. Mere end halvdelen af hestematerialet inden for travet er amatørtrænet, og i de tal findes reelt alle kategorier fra formløbsheste over almindelige klasseheste til dele af årgangstoppen i stort set hver eneste årgang.  

”Uden bredde ingen top” er et kendt udtryk inden for alle sportsgrene. Derfor er det afgørende, at vi både kan fastholde og udvikle amatørernes interesse for at være en del af den danske hestevæddeløbsport. De drøftelser kommer til at flyde dagen d. 21. januar i Aalborg. 

 

Den kommercielle rejse

Og slutteligt lidt om den kommercielle rejse for de danske baner, for også her er der trukket i arbejdstøjet. 

Claus Juncker er d. 1. januar tiltrådt som kommerciel direktør i Dansk Hestevæddeløb, og i fællesskab med de otte væddeløbsbaner er arbejdet omkring en koordineret markedsføring og udvikling af et service- og hospitality-koncept i gang. 

Juncker indleder i den kommende uge en besøgsrunde til alle landets baner og møder her de respektive banechefer. 
Derefter venter fra d. 26. januar en fælles arbejds- og inspirationstur til Paris og Prix d’Amerique med interne opsamlingsmøder og fælles inspiration, når Vincennes den sidste søndag i januar præsenterer det ypperste, som travsporten kan præstere. 

Aktivitetsniveauet må således siges at være højt i Dansk Hestevæddeløb med indgangen til den nye sæson. 

Fik du læst...