Udvalg i DH Ungdom

DH Ungdom har nedsat en række udvalg som vil varetage henvendelser og forslag indenfor de specifikke områder.

Såfremt man har spørgsmål eller kommentarer til de områder udvalgene arbejder med, så skal man rette henvendelse til en af repræsentanterne i udvalget.

Navne markeret med fed angiver udvalgets formand.

Sportslig udvikling (løbsserier-DM-NM-sæsonplan)

 

- Mads P.  Dyhrberg - Maria G. Fachman - Anders Eg Jørgensen - Linda Petersen - Maja Skovsen

 

Socialt udvalg (styrkelse af fællesskab og sammenhold på tværs af klubber)

- Maria G. Fachman - Hanne Jensen

 

Administration (ponykalender-sportssystem-licensmateriale-vaccinationer-målinger)

- Lene Dodensig

 

Ponygalop (etablering af ponygalop-licensmateriale-promovering)

- Charlotte B. Andersen, Mail: charlottebraschandersen@gmail.com