Information om Sikre Baner

Sikre Baner - eller bare SiBa - omfatter en række fokusområder og retningslinjer, der skal øge sikkerheden og derigennem medvirke til at styrke både sporten, spillet og kulturen på de danske væddeløbsbaner.

 

Baggrunden for SiBa-arbejdet er et samarbejde med Svensk Travsport, hvorigennem vi gensidigt har forpligtet os til kontinuerligt at opfylde mere ensartede betingelser og standarder. Med samarbejdet er der samtidig skabt et økonomisk fundament for sportens generelle videreudvikling.

 

SiBa-listen

SiBa-listen er en omfattende liste med sikkerhedsmæssige retningslinjer, som hestevæddeløbssporten over tid skal efterleve jf. samarbejdet med Svensk Travsport.

 

SiBa-listen indeholder retningslinjer, der bl.a. omhandler:

 

 • Generelle forhold vedr. løbsafvikling
 • Kommunikation
 • Procedurer
 • Teknisk udstyr
 • Det samlede baneanlæg
 • Løbsbane
 • Staldområde
 • Opstaldning
 • Doping
 • Alkohol og narko
 • Beredskab i tilfælde af ulykke


Med udgangspunkt i SiBa-listen er der i første omgang fastlagt 19 tiltag, som skal påbegyndes løbende i årene 2022-2024.

 

 

Derudover skal SiBa-arbejdet ses som en konstant og vedvarende indsats, der ikke kun vedrører fysiske forhold, men også en adfærdsmæssig bevidsthed, der skal medvirke til at øge den generelle sikkerhed på væddeløbsbanerne.

 

For spørgsmål eller andet, kontakt SiBa på tlf. 8881 1215 eller mail ib@danskhv.dk.

 

Øvrige SiBa-tiltag

Overtræksveste & hjelme til løbsofficials

Overtræksvest
Alle løbsofficials (startbokspersonale undtaget) er påbudt at bære overtræksvest på løbsbanen.

 

Hjelm
Alle løbsofficials under 18 år er påbudt at bære hjelm på løbsbanen.
Alle løbsofficials over 18 år anbefales at bære hjelm på løbsbanen.
Voltestartere både under og over 18 år er påbudt at bære hjelm på løbsbanen.

Adgang til løbsbane

Retningslinjer for adgang til løbsbane
Medhjælpere til startende heste (én pr. hest) må kortvarigt befinde sig ved/på løbsbanen umiddelbart før og efter et løb – ikke under.  


Uvedkommende må ikke krydse eller opholde sig på banen på løbsdage – heller ikke på galopbanen ved travløb.


Løbsofficials skal være min. 18 år – snoretrækkere dog min. 16 år.


Løbsofficials skal være iført vest og anbefales at være iført hjelm på løbsbanen. Alle under 18 år skal bære både vest og hjelm på løbsbanen.

Adfærd på staldterræn

Retningslinjer for adfærd på staldterræn
Hav altid fokus på sikkerheden for såvel mennesker som dyr.


Vis hensyn og overhold skiltede regler – f.eks. for færdsel og parkering.


Ramper til trailere skal være lukkede efter af- og pålæsning.