Dansk Hestevæddeløb

Mobile navigation
Gangnam Style K og Birger Jørgensen.Foto: Burt Seeger

Vender kurven mon nu?

GANGNAM_STYLE_K
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter
02. juni 2023 14:30

Efter en noget træg indledning på sæsonen er der nu igen mere fart på både antallet af heste og omsætningen til de danske løb. Det kan du læse mere om i nedenstående opsamling. 

Af Claus Bossow

Sommeren er jf. kalenderen nu sat i gang, og det betyder samtidig, at fem måneder af sæsonen er afviklet, og det er tid til at kigge lidt på tallene. 

Trods det præmietilskud, som DTGU bevilgede i efteråret til sikring af flest mulige heste i løbene, oplevede vi en nedgang i antallet af heste i årets første måneder sammenlignet med i fjor. På et tidspunkt kunne konstateres en tilbagegang på næsten 0,5 heste pr. løb, men det virker nu som om, at startvilligheden er tilbage. 

Pr. 1. juni er det gennemsnitlige antal heste pr. travløb på 8,89 mod 9,16 på samme tidspunkt i 2022. Og med velbesatte felter på juni-månedens første løbsdage er det blot at håbe, at vi nærmer os 2022-tallene yderligere. 

Om omsætningen..

I Sverige slog den krisen i kølvandet på høj inflation, energiudfordringer og krig i Europa relativt tidligt ud med en mærkbar omsætningsnedgang. Det kom som forventet også til Danmark, men noget senere end i Sverige.

Og præcis som med antallet af startheste har vi været ramt i årets førsts måneder, men kurven er nu forhåbentligt er ved at vende. Nedenstående tal omhandler udelukkende spil på danske løb.

I maj måned i år var den samlede omsætning på 41.768.416 kr. på 25 løbsdage og 215 løb (178 trav + 37 galop). Gennemsnitsomsætningen pr løb var 194.272 kr.

For den tilsvarende måned i 2022 havde vi en samlet omsætning på 45.274.182 kr. på 26 løbsdage - altså én løbsdag mere. Da afviklede vi 221 løb (186 trav + 35 galop) med en gennemsnitsomsætningen pr løb på 204.860 kr.

Derved faldt omsætningen i maj måned med 7,74%, men i forhold til snittet pr. løb 5,17%. Maj-tallene var dog en klar forbedring i forhold til tallene for april måned, hvor nedgangen var næsten dobbelt så stor. 

På årets første fem måneder har vi haft en samlet omsætning på 116.986.189 kr. på 78 løbsdage og 661 løb (606+55).

Over for dette står for de tilsvarende måneder i 2022 en omsætning på 130.967.841 kr. på 79 løbsdage og 674 løb (622+52).

Samlet set er omsætningen hidtil i år faldet med 10,68%. Vi fastholder imidlertid at bære de positive briller, og sammen med den annoncerede fremrykning af tidspunket for vores V65-spil på Super Tirsdag håber vi, at kurven nu er vendt.