Dansk Hestevæddeløb

Mobile navigation
Morten Arnesen, direktør Dansk HestevæddeløbFoto: Mathias Fredslund Hansen

Direktørens nyhedsbrev

Morten Arnesen Fotograf Mathias Fredslund Hansen
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter
20. februar 2020 15:54

1 - 2020

Kære hestevæddeløbsinteresserede

Hermed første udgave af nyhedsbrev, hvor du som har interesse i trav og/eller galopsporten fremover med jævne mellemrum kan få et indblik i, hvad der arbejdes med i Dansk Hestevæddeløb, kommende initiativer og den kommende periodes fokuspunkter.

Siden min tiltrædelse pr. 1. oktober 2019 har en del tid gået med medarbejdersamtaler, besøg hos baner og samarbejdspartnere, men også med udarbejdelse af strukturelle overblik over de bærende dele af vores sport og branchen som helhed. Et strukturelt overblik, der fremtidigt skal sikre udnyttelse af synergier og viden på tværs i organisationen.

Hvad disse tanker og initiativer mere konkret går ud på, vil blive konkretiseret i kommende nyhedsbreve og via Dansk Hestevæddeløbs medier.

De bedste hilsner

Morten Arnesen
Direktør, Dansk Hestevæddeløb

Profilering via Danmarks Indsamling

Sammen med banerne og STV lagde vi en del energi i deltagelse i Danmarks Indsamling 2020, hvor vi igennem inddragelse af humanitære organisationer fik mere end tre minutter på DR1’s sendeflade. Ud over den værdifulde eksponering fik vi styrket hestevæddeløbssportens brand. Flere af de humanitære organisationer takkede den samlede sport for indsatsen gennem opslag på deres sociale medier.

Den direkte værdi af initiativer som hestevæddeløbssportens engagement i Danmarks Indsamling er vanskelig at måle, men sikkert er det at sporten har opnået profilering overfor et meget bredt publikum, samtidig med at vi har støttet et godt initiativ og vist en flig af sportens CSR-sindelag.

Danmarks Indsamling Beloebet 106374

Dansk Hestevæddeløbs engagement i Danmarks Indsamling 2020, herunder 12 humanitære organisationers medvirken i et showløb på Racing Arena Aalborg, sikrede dansk hestevæddeløbssport god medieeksponering.

Samarbejdsaftalen med Sverige

Både i svenske og danske travmedier har der været skrevet om samarbejdsaftalen mellem den danske hestevæddeløbssport og Svensk Travsport. Lad det været slået fast med det samme. Både Danmark og Sverige vil denne aftale.

Sverige oplever nogle udfordringer ved, at Svensk Travsport og ATG, efter spilmonopolets fald, ikke længere opererer som en enhed. Det rejser nogle fortolkningsmæssige spørgsmål om forståelsen af den dansk-svenske aftale. Vi er i løbende dialog med Svensk Travsport om indholdet i aftalen og de områder, hvor vi kan opnå synergieffekter ved, at sporten harmoniseres på tværs af landegrænser.

Sæsonplan 2020 er et udtryk for dette tætte samarbejde, der også omfatter dopingkontrol, ensartet reglement, nyudvikling af sportssystem, sparring omkring udvikling af børne-/ungdomssporten, projekt ”Sikre baner” mv.

Sikre baner

Netop ”Sikre baner” er et komplekst projekt som vi har brugt og kommer til at bruge endnu mere energi på. Principperne er nu formuleret i en ”danskificeret” version anno 2020, som giver et beslutningsgrundlag for kommende investeringer og prioriteringer.

Jydsk Væddeløbsbane er netop blevet pilotregistreret, og de erfaringer vi gør os omkring ”Sikre baner” i Århus bliver delt med landets banedirektører i forbindelse med en demodag i den kommende uge. At Jydsk Væddeløbsbane er valgt som pilotbane skyldes til dels, at banen, i denne sammenhæng er en kombinationsbane med de udfordringer der ligger heri, og dels, at de indsamlede erfaringer vil ruste banen med fakta om krav, som kan bruges i forbindelse med banens engagement i realiseringen af et kommende stort århusiansk tværsportsligt projekt under overskriften ”Vision Kongelunden”.

Sikre Baner

Projekt ”Sikre Baner” er igangsat med Jydsk Væddeløbsbane som pilotprojekt.

Strategiplan og et øget fokus på børne- og ungdomssporten

Dansk Hestevæddeløb har iværksat udarbejdelsen af en strategi med underliggende handlingsplaner frem mod 2023 for børne- og ungdomssporten. Foreningseksperterne DGI er trukket ind i forløbet for at kvalificere strategien og de underliggende handlingsplaner, udfordre vores kultur og iværksætte en kulturændring med inddragelse og involvering.

Tilvalg og prioritering af breddeidrætten er afgørende både for sportens rekruttering og den brede offentligheds syn på os som bevaringsværdig sports- og kulturinstitution.

Ponystrategi

Work and progress – et billede på den inddragende proces omkring udarbejdelsen af en børne- og ungestrategi.

Share A Horse – et nyt set up for anpartsprojekter

Den kommende platform for køb og salg af anpartsheste, Share A Horse, er efter overvindelsen af nogle tekniske udfordringer inde i sin første testfase.

Netop nu tester og tilretter vi funktionaliteter på betalingsdelen. Samtidig arbejdes der med de sidste funktionaliteter i sammenkoblingen til Mosson Stable, der skal sikre kommende anpartshavere løbende informationer om deres hest(e).

Vi ser et stort potentiale i Share A Horse på flere parametre. Platformen vil samtidig sikre 100% transparens i anpartsprojekternes økonomiske flow og ansvar. Vi prioriterer at kunne præsentere et helt igennem gennemarbejdet og troværdigt produkt. Derfor er det endnu for tidligt at melde en egentlig lanceringsdato ud.

Samarbejde med banerne omkring PR

Sportens PR-indsats udbygges til stadighed. Dansk Hestevæddeløb og banerne komplementerer hinandens indsatsområder og på baggrund af banernes tilbagemeldinger om konkrete events og tiltag i første halvår af 2020, er der udarbejdet en samlet PR-plan for sporten. Den skal genere opmærksomhed, give flere tilskuere og brande både de lokale baner og hestevæddeløbssporten som helhed. I tillæg øges indsatsen ligeledes for at understøtte banernes markedsføringsindsats.

Et andet banefokuspunkt i 2020 er dataindsamling samt benchmarking. Vi skal finde optimeringer på landsplan samt give banerne data til lokal optimering.

Kvartalsvis omsætnings-rapportering

Blandt sportens mange interessenter er der en naturligt stor interesse for udviklingen i totalisatoromsætninger. Over tid er der sket rapportering omkring omsætninger på forskellig vis.

For fremadrettet at give et mere retvisende billede af spilomsætningens udvikling til de danske hestevæddeløb, ændrer vi den offentlige udmelding til at komme kvartalsvis. Baggrunden er, at månedlige rapporteringer giver et for spinkelt sammenligningsgrundlag som følge af bl.a. relativt få løbsdage og disses placeringer med et svingende løbsantal.

Ved overgangen til kvartalsvis rapportering giver det også bedre mening af bruge de fornødne ressourcer til at analysere på tallene, som naturligvis følges tæt internt hos Dansk Hestevæddeløb.

Mød os på Hest & Rytter 2020

Afslutningsvis vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at sporten er på plads, når hestefolk den 5.-8. marts samles i Herning til Hest & Rytter 2020. Tarok Museet, Dansk Hestevæddeløb og Derby25 vil hver udgøre en tredjedel af en samlet stand, der skal sætte fokus på forskellige dele af sporten. I den kommende uge vil man kunne læse mere om deltagelsen på danskhv.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken. Læs vores cookie- og privatlivspolitik ved at klikke her.

Læs mere