Dansk Hestevæddeløb

Mobile navigation
Flemming JensenFoto: Kanal75

Flemming Jensen foreslår et kursskifte

Jensen, Flemming
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter
05. marts 2017 20:00

Alle heste, der fuldfører et dansk travløb, skal præmieres med 500 kroner. Der skal være gratis indskud, og på sigt skal der udskrives langt flere lange løb, end tilfældet er nu, foreslår Flemming Jensen.

SØNDAGSPROFILEN

Som en af landets dominerende travtrænere plejer Flemming Jensen alene at lade resultaterne tale. Travpolitik ytrer han sig sjældent om, men i et interview med Dansk Hestevæddeløb tager Flemming bladet fra munden og foreslår et radikalt kursskifte for dansk travsport.

Travsportens situation og specifikt den tiltagende mangel på startvillige heste er nemlig et tema, som optager den nordjyske travtræner. Løsningsforslagene fra Flemming Jensens side er imidlertid ikke af den variant, man umiddelbart skulle forvente af en træner med heste fra “den øverste hylde”. Så meget mere interessant er det derfor at høre nærmere om filosofien bag forslagene.

»Alle heste, som fuldfører et løb, 
skal have mindst 500 kroner med 
hjem, foruden gratis tilskud«

Kort fortalt gør Flemming Jensen sig til talsmand for ændringer, der i betydeligt omfang vil gøre op med den herskende måde at tilrettelægge dansk travsport på. Men ifølge Flemming er det nødvendige tiltag, hvis dansk travsport skal kunne genrejses.

»Når man har været med i sporten så længe som jeg, får man en mening om tingene,« indleder Flemming Jensen i et nærmest undskyldende tonefald i anledning af, at han nu melder sine synspunkter offentligt ud.

»I de seneste måneder har jeg tænkt en del over, hvordan vi kommer videre i dansk travsport. Det kommer sig af meldingen om, at vi nu får spillet tilbage til sporten. Mange klapper begejstret i hænderne med budskabet om, at så er vi reddet. Det korte af det lange er imidlertid, at vi stadig ikke kan klare os uden tilskud, og det, som bekymrer mig, er, at der tilsyneladende ikke er nogen rød tråd med hensyn til, hvordan vi kommer videre. Det kommer vi kun ved at fokusere på det største problem i sporten, og det er i mine øjne, at det er for dyrt at køre bagefter, og at de som gør det, falder ud af sporten,« siger Flemming og anviser et konkret løsningsforslag:

»Alle heste, som fuldfører et løb, skal have mindst 500 kroner med hjem, foruden gratis tilskud. Det vil sige, at de får mindst 500 kroner for at komme. Det er selvforstærkende, og det har vi råd til, hvis vi nu har 60 millioner kroner årligt til sporten,« vurderer Flemming Jensen. 

En bliver til to - to bliver til fire

Aalborg-træneren er bevidst om, at en realisering af hans forslag ikke med et trylleslag ændrer udviklingen over en nat. Man mener imidlertid, at det er et nødvendigt kursskifte i bestræbelserne på at få flere heste i løbene og en tilbagevenden til tiden, da der var løb en gang ugentligt på alle baner.

»Alle er nok enige om, at hvis vi skal have nogle løb at spille på, så skal vi igen op på 1400-1500 føl om året. Nu er vi nede på 400, så det er en lang proces. Men hvis folk får gratis indskud og mindst 500 kroner for at komme, og der med tiden bliver løb hver uge, så varer det ikke længe, før folk, der har én hest, i stedet har to, og de, der har to, i stedet har fire. Det er selvforstærkende,« vurderer Flemming Jensen. 

Jensen, Flemming 260715

Han påpeger, at med det stærkt begrænsede løbsantal, bliver konkurrencen i de tilbageværende løb alt for hård. Dette synspunkt står Flemming Jensen langt fra alene med blandt landets toneangivende trænere. Og Flemmings tese er, at den udvikling blot vil gøre det endnu mere frugtesløst at køre bagefter, inden de pågældende til slut dropper ud af sporten.

»Det, vi alle sammen vil, er at vinde løb. Hvis det var for at tjene penge, var vi stoppet for længe siden. Vi vil vinde løb, og jo færre løb des færre glade vindere er der. Derfor kommer vi til at diskutere, om det er afgørende, hvorvidt der er 5000 eller 7500 kroner til vinderen. Det er det i mine øjne ikke. Det er det til gengæld, at det ikke koster en bondegård at være med,« begrunder Flemming.

»Vi har ikke råd til at miste mere«

Han underbygger yderligere sin holdning med, at en amatørtræner i dag skal afsætte en halv fridag for at køre sin hest fra Aalborg til Odense, komme sent hjem, betale 300-500 kroner i indskud og måske betale for at få en catch driver til at køre hesten uden at få penge med hjem.

»Derfor bliver der stadigt færre amatører og heste. Det skal vendes, for at vi kan komme videre. I udgangspunktet skal der være 12 heste i hvert løb, så vi kan få noget omsætning. Der hersker en opfattelse af, at hvis bare vi har en højere førstepræmie, så der skal der nok komme heste, men det holder ikke,« siger Flemming.

I samme åndedrag slår han fast, at alle naturligvis gerne vil have flere penge i løbene, men at en anderledes prioritering er nødvendig for at få genskabt vitaliteten i dansk travsport.

»Vi må blive enige om, hvordan vi skal fordele de 60 millioner kroner, eller hvor mange det nu er. Vi har ganske enkelt ikke råd til at miste mere. Der bliver færre og færre føl, færre aktive og færre heste i træning.«

»Det er ikke sværere end at lodde
stemningen ved at iværksætte en
rundspørge blandt amatører og hesteejere«

Vil du selv være villig til at køre løb om 5000 kroner i førstepræmie?

»Ja. Det er vilkårene, hvis du vil være træner i Danmark. Og har vi heste, som vi synes er bedre, må vi tage til udlandet og prøve chancen der. Der er ikke andre veje, hvis dansk travsport skal tilbage til sit tidligere niveau,« siger Flemming og tilføjer:

»Det er ikke sværere end at lodde stemningen ved at iværksætte en rundspørge blandt amatører og hesteejere og høre, om de vil ligge og køre hurtigt med hestene om tirsdagen, hvis de alternativt var sikret 500 kroner for at starte hesten om lørdagen. Noget af det bedste, som er lavet, er de såkaldt “sociale lørdage”. Hvis ikke de var lavet, så havde mange flere valgt at stoppe. Tilslutningen til de sociale dage taler sit tydelige sprog.«

Umiddelbart kan det være svært at forstå, hvorfor du fra din position i toppen af hierarkiet gør dig til talsmand for en politik, der har karakter af “socialhjælp”. Hvorfor gør du det?

»Det gør jeg, fordi jeg kan se, at det går den forkerte vej. Jeg vil kun sporten det bedste, og det går ikke den rigtige vej med den måde, tingene gribes an på nu. Jeg ved godt, at tingene ikke sker i morgen, men det, den professionelle har i sigte, er, at i stedet for at skulle køre til Billund for at starte tre heste, så vil det på sigt være med seks heste og en gang om ugen. Derved får man i sig selv en bedre forretning, selv om der køres om mindre førstepræmier,« siger Flemming Jensen.

Han minder i den forbindelse om, at da man 1960’erne og 1970’erne byggede sporten op, blev der alene kørt om ærespræmier hver anden dag. 

»Da syntes folk alligevel, at det var sjovt at vinde løb,« påpeger Flemming.

Se mod Frankrig

Ikke alene vil Flemming Jensen gerne skaffe flere heste i løbene via en anderledes prioritering af midlerne. Samtidig lægger han op til en anderledes sammensætning af fremtidens løbsudbud. Kort fortalt: Flere længere løb, færre sprinterløb.

»I princippet skal vi gerne have 15 heste i løbene, og det vil DTC kunne medvirke til at præge. Jeg ved godt, at vi har en stolt tradition med kortere løb, men var det ikke bedre at kigge mod Frankrig i stedet for mod USA? Hvad med om vi om 5-7 år kørte 25-50 procent lange løb. Alle involverede får mere for pengene ved at se på løb over 2600 meter i stedet for 1600 meter. De lange løb er mere publikumsvenlige,« siger Flemming Jensen, idet han tilføjer:

»Derfor synes jeg, man skal melde ud, at om 5-7 år bliver oplægget sådan. På den måde vil opdrætterne have en chance for at arbejde frem mod opdræt med mere styrke. Og selv om vi ynder at køre til Sverige med vore bedste heste, kan det ikke udelukkes, at vi i fremtiden i stedet har heste, som vil kunne vinde løb i Frankrig, men det er en anden snak.»

»Det handler i første omgang om, at vi får flere heste i løbene, og at banerne så vidt muligt får en fast ugentlig løbsdag. Hvis der eksempelvis var ni løb på faste ugedage, gratis indskud, 5000 kroner i førstepræmie og 500 kroner til alle fuldførende heste, koster det vel omkring 50 millioner kroner. Så er der alligevel stadig 10 millioner kroner at lave sjov med på grand prix- og derbydage,« lyder overslaget fra Flemming Jensen.

Store præmier giver kortvarig varme

Er der et element af magelighed i, at du med ugentlige løb på alle baner gerne vil have løbene afviklet lige for enden af staldgavlen?

»Selvfølgelig bliver mine omkostninger ikke så store ved at køre til Aalborg, som hvis jeg skal udenbys, men hvis jeg skal til Billund, vil jeg på sigt have chancen for at få seks heste med i stedet for tre og dermed en halvering af rejseomkostningerne. I øjeblikket bider det hele sig i halen. Siden vi startede politikken med højere indskud og færre løb, er der blevet færre heste og hesteejere, og vi har fået dårligere løb. Den varme, en førstepræmie på 10.000 kroner giver, er kortvarig,« konstaterer Flemming og tilføjer:

»Det har været diskuteret, om vi i bestræbelserne på at tilpasse os, i stedet bare skulle have tre baner i Danmark, men det vil kun betyde, at vi får endnu færre heste og aktive. Ingen baner skal lukke. Det er helt klart den forkerte vej,« påpeger Flemming Jensen.

»Vi er ude i sidste sekund«

»Jeg er helt med på, at vi skal have en elite, men vi skal først have en bredde, før vi kan få en top, og det vil der gå 10 år med at få genskabt. Det er ikke med tilskud og en masse regler, vi får vendt skuden. Med 400 fødte føl om året, hvor bliver årgangsløbene så af? Det er vel et spørgsmål om tid, før vi ender med et derby om 250.000 kroner. De store hesteejere, som satser på årgangshestene, er de næste vi mister. Så har vi ingenting tilbage. Vi er ude i sidste sekund,« konstaterer Flemming Jensen.

»Min tanke er, at vi skal have flere heste i løbene for at kunne tjene penge. Det er fundamentet for at kunne komme videre. Intet tyder på, at folk spiller mere på løb med superheste end almindelige heste. Det afgørende er, hvor mange heste der er i løbene. Derfor kommer jeg med disse forslag til, hvordan vi får flere heste sat i verden, og det er ikke ved at skabe større udgifter. Spørger du 20 amatører, om vi skal skrue bissen på, gøre det lidt dyrere og samtidig kunne tilbyde større præmier, eller om der skal tilbydes gratis indskud og 500 kroner til alle fuldførende, så vil 19 ud af 20 foretrække det sidste,« skønner Flemming.

Så er der vel kun tilbage at overbevise dine kolleger og sportens establishment om, at din vej er den rette?

»Det kan godt være, at de i første omgang vil være skeptiske, men når de får vendt tingene i hovedet, så tror jeg, at de forstår, at vi skal tjene pengene, inden vi kan bruge dem. Vi får ikke flere heste i træning ved at fortsætte som hidtil, og hvor mange af mine kolleger har ikke allerede arbejde ved siden af travet?« slutter Flemming Jensen.

Af Niels Jørgensen 

‘Søndagsprofilen’ er en ny tilbagevendende interviewserie på danskhv.dk, hvor vi med jævne mellemrum retter fokus på markante profiler og meningsdannere i væddeløbssporten. Formatet lægger op til, at de pågældende får lejlighed til at fremføre synspunkter i et længerevarende interview end den løbende nyhedsformidling normalt giver mulighed for.

Har du lyst til at kommentere på de fremførte synspunkter, henvises der til kommentarsporet på Dansk Hestevæddeløbs Facebook-side.

Synspunkter fremført af ‘Søndagsprofilen’ deles ikke nødvendigvis af Dansk Hestevæddeløb, men har sigte på at bane vejen for en konstruktiv debat til sportens fremme.

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken. Læs vores cookie- og privatlivspolitik ved at klikke her.

Læs mere