Dansk Monteforening

Mobile navigation

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Generalforsamling
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter
17. februar 2019 21:00

Indkaldelse til Generalforsamling


Dansk Montéforening indkalder til
ordinær generalforsamling d. 10. Marts 2019 kl. 13.00
Hvidevej 21, Mønsted, 8800 Viborg (hos Mariann Thorup)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingentet

Bestyrelsen foreslår kontingentet fortsætter uændret: 250,-

5. Forslag fra bestyrelsen


Bestyrelsen foreslår følgende emner til debat/afstemning:

- DM for montéryttere, regelsættet for udtagelse af de ti deltagere?
Bestyrelsen foreslår at det fremover KUN er resultater opnået i SU-løb som fratrækkes, og ikke også, som reglerne foreskriver det nu, udtagelsesløb. Dette for at lette processen omkring udregning, samt med henblik på at der jo faktisk ikke er særligt mange montéløb i DK, at så bør for mange resultater ikke skulle trækkes fra.

- Bør den forsvarende Danmarksmester være selvskrevet deltagelse i kommende års DM, også selvom denne ikke er direkte kvalificeret?
Bestyrelsen foreslår at det skal indskrives i vedtægterne at den forsvarende DM vinder er selvskrevet deltager til følgende års DM uanset årsresultat.
Venligst bemærk at ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 3⁄4 af de fremmødte stemmeberettigede eller stemmeberettigede repræsenterede stemmer derfor.

6. Forslag fra medlemmer --> INGEN FORSLAG MODTAGET

Venligst bemærk fra vedtægterne:
§ 8 Forslag fra medlemmerne må, for at kunne kræves forelagt på den ordinære generalforsamling, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Venligst bemærk at dette ikke gælder forslag til vedtægtsændringer, da tidsfristen er for dette er 3 uger, idet bestyrelsen er forpligtet til at meddele disse forslag til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Medlemmerne har haft chancen for dette, da dette blev meddelt i forbindelse med at datoen for generalforsamlingen blev meldt ud.

7. Valg af bestyrelse samt suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
-Therese Mikkelsen (Ønsker ikke genvalg)
-Sabina Gammelgård (Ønsker ikke genvalg)
-Rikke Christiansen (Ønsker genvalg)

§ 11 Bestyrelsen består af 7 medlemmer; de 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen med 3 personer på valg hvert år. Derudover skal der være 1 bestyrelsesmedlem valgt af Bornholms Montéklub, hvis navn fremlægges på generalforsamlingen. Ingen kan vælges uden at være til stede ved generalforsamlingen eller ved at have givet skriftligt tilsagn. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

8. Valg af revisor

9. Evt.

Bemærk at følgende to vindere vil blive hædret på generalforsamlingen:


”Årets Montéhest 2018”
Her vil ejerkredsen bag Concorde blive hædret med gave fra Dansk Montéforening.

Landschampion 2018
Michelle Mønster. Gave fra Dansk Montéforening.

Vi håber meget at alle vinderne vil møde op på generalforsamlingen.
I forbindelse med arrangementet vil der være arrangeret kaffe og kage.
Alle er velkomne til at deltage, medlem eller ej. Bemærk dog, at kun medlemmer har stemmeret i tilfælde af punkter til afstemning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, 
Dansk Montéforening, d.17. februar 2019

Racehorse Photo Logo Derby25 Groen AB Rideudstyr Danske Spil Logo

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder danskhv.dk/dansk-monteforening. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere